OPĆI I POSEBNI UVJETI

1. Pristupom portalu http://poslic.hr (dalje u tekstu: Poslić.hr) bespogovorno pristajete na primjenu Općih i/ili Posebnih uvjeta.

Na neregistrirane korisnike primjenjuju se samo Opći uvjeti.

Pojedine kategorije na portalu Poslić.hr poslic imaju posebne uvjete korištenja. Svaki registrirani korisnik pojedine kategorije pristaje na posebne uvjete te kategorije.

2. Opći uvjeti za sve korisnike

Portal Poslić.hr namijenjen je oglašavanju poslodavaca i posloprimaca.

Portal Poslić.hr ne jamči za točnost podataka u objavljenim oglasima.

Pregledavanje oglasa omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima portala Poslić.hr.

Portal Poslić.hr zadržava pravo brisanja oglasa neprimjerenog sadržaja, prema svojoj diskrecijskog procjeni.

Portal Poslić.hr ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke te troškove nastale kao rezultat korištenja odnosno nemogućnosti pristupa portalu Poslić.hr.

Portal Poslić.hr sukladno članku 20. stavku 6. Zakona o medijima, nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1. nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podatka.

Portal Poslić.hr također objavljuje linkove na vanjske stranice koje nisu u njegovom vlasništvu te ne jamči za njihov sadržaj i/ili zaštitu podataka.

Portal Poslić.hr nikada od Vas neće tražiti da mu pismenim, usmenim ili bilo kojim drugim sredstvom komunikacije objavite korisničko ime ili zaporku. Svaki takav pokušaj od trećeg lica molimo da nam odmah prijavite.

Portalu Poslić.hr pristupa se putem Interneta, zbog čega se ne može jamčiti stalna dostupnost usluga i informacija na portalu.

3. Opći uvjeti za sve korisnike prepaid oglasa

Prepaid oglase mogu objavljivati samo oni koji su prethodno kupili Poslić bonove i kojima je u korisničku zonu upisana protuvrijednost u kunama.

Portal Poslić.hr ne obvezuje se na povrat izgubljenih kuna neadekvatnim korištenjem prepaid oglasa.

Aktivni oglasi izuzeti su u slučaju promjene cijene oglašavanja te se promijenjena cijena primjenjuje isključivo na neaktivne i nove oglase.

Deaktivacija oglasa garantira povrat kuna za preostale dane aktivacije, no ne i za tekući dan.

Kune upisane u Vašoj korisničkoj zoni više se ne mogu se vratiti na Vaš bankovni račun.

4. Posebni uvjeti za velike poslodavce

Objavljivanje oglasa naplaćuje se prema cjeniku važećem za velike poslodavce.

Predani oglasi mogu biti namijenjeni jedino zapošljavanju posloprimaca.

Objavljeni oglasi ne smiju sadržavati visokovrijednosne brojeve telefona (060, 062 i slično) te portal Poslić.hr zadržava pravo brisanja takvog broja ili cjelokupnog oglasa.

Veliki poslodavac koja objavi oglas na portalu Poslić.hr neće smatrati odgovornim Poslić.hr i/ili vlasnika portala ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mogla nastati zlouporabom podataka navedenih u oglasu ili od strane posloprimaca odnosno trećih osoba.

Veliki poslodavac u oglasima ne smije navoditi uvjete koji po bilo kojoj osnovi potiču diskriminaciju. U suprotnom, takav oglas biti će ispravljen uz prethodnu obavijest.

Portal Poslić.hr zadržava pravo izbrisati oglas koji svojim sadržajem diskriminira ljude po bilo kojoj osnovi (vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj) ili sadržajem predstavlja kazneno djelo odnosno prekršajno djelo.

Portal Poslić.hr zadržava pravo izbrisati oglas koji može prouzročiti nastanak štete vlasniku portala Poslić.hr ili trećoj osobi.

5. Posebni uvjeti za male poslodavce

Objavljivanje besplatnog oglasa se ne naplaćuje. Trajanje besplatnog oglasa je 15 ili 30 dana. Nakon tog perioda može se promijeniti i/ili produžiti.

Objavljivanje prepaid oglasa naplaćuje se prema cjeniku važećem za male poslodavce.

Objavljeni oglasi ne smiju sadržavati visoko vrijednosne brojeve telefona (060, 062 i slično) i portal Poslić.hr zadržava pravo brisanja takvog broja ili cjelokupnog oglasa.

Predani oglasi mogu biti namijenjeni jedino zapošljavanju posloprimaca.

Mali poslodavac koji objavi oglas na portalu Poslić.hr neće smatrati odgovornim Poslić.hr i/ili vlasnika portala ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mogla nastati zlouporabom podataka navedenih u oglasu ili od strane posloprimaca odnosno trećih osoba.

Mali poslodavac u oglasima ne smije navoditi uvjete koji po bilo kojoj osnovi potiču diskriminaciju. U suprotnom, takav oglas biti će ispravljen uz prethodnu obavijest malom poslodavcu.

Portal Poslić.hr zadržava pravo izbrisati oglas koji svojim sadržajem diskriminira ljude po bilo kojoj osnovi (vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj) ili sadržajem predstavlja kazneno djelo odnosno prekršajno djelo.

Portal Poslić.hr zadržava pravo izbrisati oglas koji može prouzročiti nastanak štete vlasniku portala poslic Poslić.hr ili trećoj osobi.

6. Posebni uvjeti za udruge

Objavljivanje oglasa za udruge je besplatno.

Predani oglasi mogu biti namijenjeni jedino zapošljavanju posloprimaca.

Objavljeni oglasi ne smiju sadržavati visokovrijednosne brojeve telefona (060, 062 i slično) te portal Poslić.hr zadržava pravo brisanja takvog broja ili cjelokupnog oglasa.

Udruga koja objavi oglas na portalu Poslić.hr neće smatrati odgovornim Poslić.hr i/ili vlasnika portala ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mogla nastati zlouporabom podataka navedenih u oglasu ili od strane posloprimaca odnosno trećih osoba.

Udruga u oglasima ne smije navoditi uvjete koji po bilo kojoj osnovi potiču diskriminaciju. U suprotnom, takav oglas biti će ispravljen uz prethodnu obavijest.

Portal Poslić.hr zadržava pravo izbrisati oglas koji svojim sadržajem diskriminira ljude po bilo kojoj osnovi (vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj) ili sadržajem predstavlja kazneno djelo odnosno prekršajno djelo.

Portal Poslić.hr zadržava pravo izbrisati oglas koji može prouzročiti nastanak štete vlasniku portala Poslić.hr ili trećoj osobi.

7. Posebni uvjeti za posloprimce

Objavljivanje besplatnih oglasa se ne naplaćuje. Trajanje pojedinog besplatnog oglasa je 30 dana.

Objavljivanje prepaid oglasa naplaćuje se prema cjeniku važećem za posloprimce.

Objavljeni oglasi ne smiju sadržavati visoko vrijednosne brojeve telefona (060, 062 i slično) i portal Poslić.hr zadržava pravo brisanja takvog broja ili cjelokupnog oglasa.

Predani oglasi mogu biti namijenjeni jedino ponudi rada ili usluge.

Posloprimac koji objavi oglas na portalu Poslić.hr neće smatrati odgovornim Poslić.hr i/ili vlasnika portala ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mogla nastati zlouporabom podataka navedenih u oglasu ili od strane potencijalnih poslodavaca odnosno trećih osoba.

Posloprimac u oglasima ne smije navoditi uvjete koji po bilo kojoj osnovi potiču diskriminaciju. U suprotnom, takav oglas biti će ispravljen uz prethodnu obavijest posloprimcu.

Portal Poslić.hr zadržava pravo izbrisati oglas koji svojim sadržajem diskriminira ljude po bilo kojoj osnovi (vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj) ili sadržajem predstavlja kazneno djelo odnosno prekršajno djelo.

Portal Poslić.hr zadržava pravo izbrisati oglas koji može prouzročiti nastanak štete vlasniku portala Poslić.hr ili trećoj osobi.

8. Autorska prava

Portal Poslić.hr zadržava sva autorska prava nad sadržajima objavljenim na portalu, osim ako nije drugačije naznačeno.

Zabranjeno je svako korištenje sadržaja portala Poslić.hr bez prethodne suglasnosti vlasnika.

9. Zaštita Vaše privatnosti

Portal Poslić.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja.

Podatke dobivene putem registracije, te ostale podatke o korisniku neće davati na uvid trećoj strani, osim ako budu zatraženi od strane suda u sudskom postupku.

10. Pravo izmjene i uklanjanja sadržaja

Portal Poslić.hr zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja odnosno usluge bez prethodne najave.

Portal Poslić.hr zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji je u suprotnosti s Općim i Posebnim uvjetima.

Portal Poslić.hr zadržava pravo ukinuti korisnički račun, bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korištenja sadržaja ili kršenja Općih i Posebnih uvjeta.

11. Izmjene i dopune

Portal Poslić.hr odnosno njegov vlasnik, zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih i Posebnih uvjeta bez prethodne obavijesti, te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na portalu.Phoenix PHP - izrada web stranica prema Vašoj ideji i mogućnostima...